top of page

NOSTRIFIKACE DIPLOMU

Osvobození od nostrifikačního poplatku

K žádosti je nutné doložit doklad o udělené dočasné ochraně (doporučuje se doložit prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele s uvedením data pořízení kopie).
Osvobození od poplatku platí pro žádosti podané do dne 31. března 2024.

Kde všude provádí úřední ověření diplomu?

Předtím, než se rozhodnete poslat kopii svého vysokoškolského diplomu na jednu z uvedených univerzit, prověřte si, zda škola nabízí váš obor. Pokud jej nenajdete ani na jedné ze škol ze seznamu, kompletní seznam vysokých škol dělajících nostrifikace najdete na webu Ministerstva školství

PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ

Univerzita Karlova v Praze

Připravené dokumenty pošlete spolu s vyplněným formulářem na adresu:
 

Rektorát Univerzity Karlovy 

Ovocný trh 560/5, 

116 36 Praha 1
Nezapomeňte, prosím, napsat svou adresu pro odpověď.

OSOBNĚ:

kancelář 223: pondělí a středa 10–12 a 13–16 na stejné adrese

JIHOČESKÝ KRAJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Připravené dokumenty a vyplněný formulář pošlete na adresu:

Rektorát

Útvar pro studijní činnost

Branišovská 31a

370 05 České Budějovice      

 

Nezapomeňte, prosím, napsat svou adresu pro odpověď.

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 
PARDUBICKÝ KRAJ

Univerzita Hradec Králové

Připravené dokumenty pošlete spolu s vyplněným formulářem na:

Univerzita Hradec Králové

rektorát

Rokitanského 62
Hradec Králové
500 03     


Nezapomeňte, prosím, napsat svou adresu pro odpověď.

KRAJ VYSOČINA
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Masarykova Univerzita v Brně

Připravené dokumenty pošlete spolu s vyplněným formulářem na: 

Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno


Nezapomeňte, prosím, napsat svou adresu pro odpověď.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Univerzita Palackého v Olomouci

Připravené dokumenty pošlete spolu s vyplněným formulářem na adresu:

Rektor Univerzity Palackého 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP

Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Nezapomeňte, prosím, napsat svou adresu pro odpověď.

Nevíte, kam diplom poslat?

Pokud jste mezi uvedenými kraji nenašli ten, ve kterém v tuto chvíli bydlíte, můžete zažádat o nostrifikaci na Univerzitě Karlově v Praze.
Připravené dokumenty pošlete spolu s vyplněným formulářem na Univerzitu Karlovu. Nezapomeňte, prosím, napsat svou adresu pro odpověď.

Rektorát Univerzity Karlovy 

Ovocný trh 560/5 

116 36 Praha 1

 

NEBO

Jděte na online konzultační hodiny s naší ukrajinskou garantkou Anzhelikou. Každé pondělí a čtvrtek od 15:30 do 16:30. Volné termíny najdete v našem kalendáři

NEBO

Pro případné další informace k žádosti o nostrifikaci je možné se v českém nebo anglickém jazyce obracet na informační e-mail nostrifikace@msmt.cz nebo využít konzultační hodiny a právní pomoc od Integračního centra Praha.

bottom of page