top of page

Kde hledat pomoc?

Kromě zajištění jazykové podpory existují i centra, kde pomáhají zajistit potraviny, předměty denní potřeby i ubytování. 
Některé jsou zaměřené na psychosociální pomoc pro uprchlíky.

Člověk v tísni

Člověk v tísni je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Zaměřují se na pomoc v místech katastrof. Ať už je v Česku a nebo ve světě. Během války na Ukrajině vypravili několik vlaků
s humanitární pomocí a nyní se věnují vzdělávání a další podpoře uprchlíkům 

Centrum Locika

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. Od začátku ruské agrese na ukrajinském území vydali spoustu užitečných materiálů, které mohou pomoci českým i ukrajinským občanům. Tyto materiály jsou jak v češtině, tak ukrajinštině.

Nevypusť duši

Nevypusť duši je česká nezisková organizace zaměřující se na osvětu témat spojených s duševním zdravím. Pořádají školení pro školáky i celé firmy. V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině se začali také věnovat tomuto tématu a vydávají užitečné infografiky.
Radí, kde hledat pomoc při akutních stavech. Shromažďují kontakty na centra po celé republice.

Pomáhej Ukrajině

Cílem platformy Pomáhej Ukrajině je soustředit nabídky a potřeby pomoci na jednom místě.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Praze

Pouze pro hlavní město Prahu. V centru jsou pracovníci cizinecké Policie ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Integračního centra Praha, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Českého červeného kříže, Úřadu práce ČR a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Podpora projektů zabývajících se nejen duševním zdravím

Nadace RSJ podporuje projekty zaměřené na psychosociální vývoj dětí a mládeže, krizovou intervenci či potlačování šikany. 

Víte o nějakém webu, který také pomáhá a my ho tu nemáme?

bottom of page