top of page

PLÁNOVÁNÍ VÝUKY

Při plánování výuky je důležitá práce s cílem. Vzdělávací cíle se vztahují k obecné koncepci školského systému (RVP = rámcový vzdělávací pro) a jednotlivých škol (ŠVP). Formulované jsou např. v RVP jako očekávané výstupy a klíčové kompetence. Tyto cíle jsou pro školy i učitele závazné. 

Oblasti jsou velmi široké a dávají tak školám i vyučujícím velký prostor pro jejich vlastní přístup. Ten se projeví v ŠVP a/nebo do tzv. tematického plánu. Vy sami (spolu s vedením vaší školy) si můžete stanovit, kolik času jaké oblasti budete věnovat. Dobře napsané ŠVP / tematický plán mohou být velkým pomocníkem při plánování výuky a stanovování cílů jednotlivých hodin, tzv. výukové cíle. Tyto cíle jsou konkrétnější a máte v nich poměrně velkou volnost.

GRAF n an UA web.png

Doporučujeme velký cíl (z RVP, ŠVP, tematických plánů) rozložit na menší konkrétnější cíle, které pak postupně hodinu po hodině složíte v ten daný velký cíl. 

👉 Vyzkoušejte si:👈

Vybral*a jsem si vzdělávací cíl: Rozvoj komunikativní kompetence

       „Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, přiměřeně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.“

Jakými činnostmi naplníte cíl?

Připravu můžete zkonzultovat s uvádějícím učitelem, nebo ji vyzkoušejte ve výuce (nezapomeňte na reflexi naplnění cíle).

Správně formulovaný cíl může vypadat takto:

„Žák porovná čtverec a lichoběžník, najde jejich shodné a odlišné vlastnosti.“ → aktivní sloveso směřující k žákovi, co nejvíc konkrétní cíl. Pro aktivní slovesa do vašeho cíle využijte Bloomovu taxonomii.

Práci s tematickými plány můžete probrat se svým uvádějícím učitelem. Při vstupu do praxe může být náročné zorientovat se

v dokumentech se vzdělávacími cíli a začít s nimi aktivně pracovat při plánování výuky.

 

Neváhejte a řekněte si o pomoc!

Pokud ve škole, nemáte uvádějícího učitel*učitelku, můžete se obrátit na nás, budeme se vám snažit poradit! Ozvěte se nám na info@zacniucitvcesku.cz 

bottom of page