top of page

Školní docházka – Česko vs. Ukrajina

Povinná školní docházka se v České republice realizuje většinou na jedné škole. V rámci tzv. prvního stupně chodí žáci do 1. - 5. třídy, na něj navazuje druhý stupeň, 6. - 9. třída. Někteří žáci dělají v 5. či 7. třídě zkoušky a odchází na víceletá gymnázia.

 

Po ukončení povinné školní docházky se žáci hlásí na střední školy, které trvají většinou 4 roky a jsou zakončené maturitní zkouškou. Mohou trvat i 3 roky, pak se jedná o speciální druh středního vzdělání na učilištích, po jehož skončení dostane student výuční list. Na vysoké školy je možné se hlásit pouze po maturitní zkoušce.

Обов'язкове відвідування школи в Чеській Республіці здебільшого здійснюється в одній школі. У так званому першому класі учні відвідують 1-5 класи, за яким слідує другий клас, 6-9 класи. Деякі учні складають іспити в 5 або 7 класі і переходять до багаторічних гімназій.

Після закінчення обов'язкової школи учні вступають до середніх шкіл, які зазвичай тривають 4 роки і закінчуються іспитом на атестат зрілості. Вони можуть тривати до 3 років, потім це особливий вид середньої освіти в учнівстві, після чого учень отримує свідоцтво про закінчення навчання. Вступати до університетів можна лише після складання іспиту на атестат зрілості.

Povinná školní docházka na Ukrajině trvá 12 let
(v současné době prochází ukrajinské školství reformou NUŠ, která stanovuje od r. 2018 povinnou školní docházku z 11 na 12 let).

 

Základní všeobecné vzdělávání by nyní mělo trvat čtyři roky, od pátého ročníku jde o základní střední vzdělávání. Po pěti letech žáci absolvují postupovou zkoušku, aby mohli pokračovat ve vyšším stupni středního vzdělávání.

 

Ukrajinští studenti jdou na vysokou školu ve věku 17–18 let. Znamená to tedy, že žáci mohou na jedné škole studovat devět let, poté nastoupit na odborné učiliště nebo studovat na jedné škole jedenáct let (po reformě dvanáct let) a poté nastoupit na vysokou školu. 

Обов'язкова шкільна освіта в Україні триває 12 років (наразі в українській системі освіти відбувається реформа НУШ, яка передбачає перехід з 2018 року на обов'язкове навчання з 11 до 12 років). 

Початкова загальна освіта тепер має тривати чотири роки, а початкова середня освіта починається з п'ятого року. Після п'яти років учні складають іспит на атестат зрілості, щоб продовжити навчання в гімназії.

Українські студенти вступають до університету у віці 17-18 років. Це означає, що учні можуть навчатися в одній школі дев'ять років, потім вступити до професійно-технічного училища або навчатися в одній школі одинадцять років (дванадцять років після реформи), а потім вступити до університету.

Klasifikace dle ISCED (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání)
Класифікація МСКО (Міжнародна стандартна класифікація освіти)

první stupeň  (základní vzdělávání) ISCED 1

druhý stupeň (základní vzdělávání) ISCED 2

víceletá gymnázia ISCED 2/3

střední školy - maturitní zkouška ISCED 3
učiliště - výuční list ISCED 3
vysoké školy ISCED 6, 7, 8

základní všeobecné vzdělávání - ISCED 1

základní střední vzdělávání - ISCED 2

vyšší střední vzdělávání - ISCED 3

vysoké školy ISCED 6, 7, 8

Jak to vypadá na školách v ČR a na Ukrajině? 

Připravili jsme pro vás podrobné srovnání vzdělávacího systému v Česku a na Ukrajině. Najdete jej pod tlačítkem dole a můžete si jej ve formátu PDF stáhnout do svého telefonu*počítače a později se k němu vracet a číst si jej. 

Ми підготували детальне порівняння системи освіти в Чехії та Україні. Ви можете знайти його під кнопкою нижче, а також завантажити його у форматі PDF на свій телефон*комп'ютер і повернутися до нього пізніше, щоб прочитати.

bottom of page