top of page

1. DIPLOM A NOSTRIFIKACE

Nostrifikace je úřední uznání diplomu o dosaženém vzdělání.
 

Co je potřeba?

 1. Diplom + dodatek k diplomu v angličtině. Pokud je v jiném jazyce, potřebujete překladatele.

 2. Úředně ověřit kopii diplomu i dodatku. S tím vám pomohou na pobočkách CzechPoint – Česká pošta.

 3.  Pokud u sebe nemáte svůj vysokoškolský diplom, můžete využít možnosti vyplnění čestného prohlášení, máte-li dočasnou ochranu.

Poplatek za nostrifikaci vám může být prominut. Jak? 
Kopii zvláštního víza v pase (+ kopie stránky s fotkou a jménem) nebo dokument o dočasné ochraně. Na kopii napsat: „Kopie se shoduje s originálem", datum a váš podpis.

2. KURZ ASISTENTA PEDAGOGA

Na pozici ve školství je v ČR potřeba mít kvalifikaci. Na pozici asistenta či asistentky pedagoga (dále AP) je vyžadováno pedagogické vzdělání či kurz pro AP.

Vedení školy má také možnost udělit výjimku a přijmout nekvalifikovaného pracovníka, pokud na danou pozici nemůže zajistit pracovník s příslušnou kvalifikací.

Pokud chcete jít pracovat do českých škol (mateřských, základních i středních), máte následující možnosti:

 • Ukrajinská asistentka pedagoga

  • hlavním cílem práce je podpora úspěšného začleňování ukrajinských dětí a žáků do běžných tříd. 

  • ÚROVEŇ ČEŠTINY – není potřeba jazyková zkouška, důležitá je základní znalost češtiny, kterou pohovorem ověřuje vedení školy. Plus je nutné prokázat znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilé mluvčí.

 • Dvojjazyčná asistentka pedagoga

  • hlavní náplní práce je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Pomáhá dětem s orientací v novém prostředí, v nových zvyklostech a pravidlech. Vytváří pro dítě výukové materiály a pomůcky „na míru“.

  • ÚROVEŇ ČEŠTINY – není potřeba jazyková zkouška, důležitá je základní znalost češtiny, kterou pohovorem ověřuje vedení školy. Plus je nutné prokázat znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilé mluvčí.

 • Asistentka pedagoga

  • Asistentka pedagoga se pohybuje ve skupině / třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Náplní práce je spolupráce s učitelem nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich podpora, komunikace s dalšími učiteli i rodiči. 

  • ÚROVEŇ ČEŠTINY – je potřeba mít češtinu na úrovni B1-B2. Pokud vystudujete kurz asistenta pedagoga v češtině, nemusíte dále znalost českého jazyka prokazovat.

 • Učitelka 

  • v české škole a českém kolektivu. Je potřeba jazyková zkouška

   • Na úrovni C1 (hodně pokročilý – o tom, jak se k ní dostat se dozvíte ve 4. kroku níže),

   • pro výuku odborných předmětů je nyní stanovena úroveň B2,

   • pedagogickou kvalifikaci.


Jednou měsíčně pro vás aktualizujeme tabulku s nabídkou kurzů po celé České republice (poslední aktualizace 20. 3. 2023).
KURZY NEPROVOZUJEME MY. Přihlašování řešte, prosím, přímo na jejich webech. 

 

Pokud chcete pracovat v českém školství - V zákonu Lex Ukrajina je stanovena výjimka z prokázání znalosti českého jazyka, která má platnost do 31. 8. 2023, pokud budete pracovat ve skupinách složených výhradně z ukrajinských žáků.

Uč v ČR: Text

3. HLEDÁNÍ PRÁCE

Návod je jednoduchý:

 1. Připravte si svůj životopis

 2. Začněte oslovovat školy


S oslovováním můžete začít i pokud teprve chodíte do kurzu. Někteří ředitelé vás mohou zaměstnat i tak. 

V současné době není určená potřebná úroveň jazyka, každý ředitel se rozhoduje sám.

4. JAZYKOVÉ KURZY

Pokud chcete pracovat v českém školství - V zákonu Lex Ukrajina je stanovena výjimka z prokázání znalosti českého jazyka, která má platnost do 31. 8. 2023, pokud budete pracovat ve skupinách složených výhradně z ukrajinských žáků.
 

Pokud budete pracovat jako ukrajinská asistentka pedagoga (viz bod 2), tak můžete působit v heterogenní skupině s českými a ukrajinskými žáky. Jako takové pedagogické pracovnice musíte prokázat pouze základní znalost českého jazyka k domluvě s českým vyučujícím. 
 

Pokud chcete pracovat  v české škole jako učitelka bez omezení, je nutné doložit znalost českého jazyka a mít jazykovou zkoušku potvrzenou certifikátem (B2, C1).

V průběhu září plánujeme spustit tematické konverzace pro rozmluvení. Nepomohou vám s přípravou na jazykovou zkoušku, ale určitě se rozmluvíte! – PŘIHLÁŠKY POZASTAVENY

Uč v ČR: Text

5. ZAČÁTKY V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ

Naše běžná činnost zahrnuje pomoc učitelům v jejich začátcích. Napsali jsme proto společně s dalšími organizacemi Příručky pro začínající učitele, abychom jim usnadnili vstup do školství a orientaci v novém zaměstnání ve škole. Tyto Příručky mohou pomoci i vám a můžete si je zdarma stáhnout a pročíst.

Uč v ČR: Text

Máte dotaz? Připomínku?
Něco vám na webu chybí?
Napište nám!

Děkujeme za odeslání!

bottom of page